top of page
IMG-20210312-WA0025.jpg

בין הצלצולים- מרחבי למידה

המרחבים הפתוחים משפיעים על תרבות הלמידה. המרחבים הגמישים והמשותפים מאפשרים מגוון

התנסויות היוצרות משמעות וחוויה. התלמידים לומדים לנהל זמן, לבחור בין פעילויות, לפתור מחלוקות באופן עצמאי, לעבוד בצוות ולהתחשב בשותפים למרחב.

מרחבי ליבה – רכישת מיומנויות ליבה: מתמטיקה, אנגלית, מדעים

ובשפה: רכישת קריאה בשכבות א-ב ורכישת אנגלית בשכבות ג-ו.

 

מרחבי המראה – הרחבת הידע בתחומי עניין שונים תוך

רכישת מיומנויות שפתיות, מיומנויות לומד עד ומיומנויות ערכיות-חברתיות.

כמו: למידה מכוונת תוצר (pbl), למידת חקר ומיקוד נושא למידה  (תנ"ך/גאוגרפיה/מולדת/היסטוריה)

 

מרחב בית ספרי – זמן משותף ליצירת אינטראקציות חברתיות.

major_SaundersWill_BDAthletes_Climb_Utah

מרחבי ליבה

WhatsApp Image 2021-04-05 at 11.00.04.jp

ללמוד. לפתח. לתרגל

מיומנויות הליבה נלמדות ברצועת זמן ליבה, בכל יום בשעתיים הראשונות של היום.
במרחב הלמידה מלמדים במקביל מספר אנשי צוות: מורה מומחה דעת המקנה מיומנות ומורה המתרגל.
הלמידה הינה בקבוצות קטנות המאפשרת להתאים ולהנגיש את חומרי הלמידה בהתאם למצבם של התלמידים.
המידע נאסף בעזרת משימות הערכה ונעשים מיפויים על ידי הצוות החינוכי ובעקבותיהם נבנות תכניות עבודה אישיות.
המיפוי הינו דינאמי ומאפשר שינויים בהרכבי הקבוצות ובהתאמת חומרי הלמידה.
לתלמידים ישנם יעדים אישיים. 

כרטיס ליבה יומי - שכבה ג
תכנון שבועי - שכבה ה

מרחבי המראה

IMG-20210216-WA0035_edited.jpg

לחקור. לגלות. להתנסות.

במסעות הלמידה התלמידים והתלמידות לומדים לחקור, לזהות ולפתור בעיות באופן עצמאי, לעבוד בצוות, להעניק ולקבל משוב אישי, קבוצתי תוך כדי תהליך הלמידה ובסופו. 

שכבה ג
שכבה ב
שכבה א
שכבה ו
שכבה ה
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page