top of page

מרחבי אשכול
מקום טוב לצמוח בו

בית החינוך "מרחבי אשכול" מקדם למידה מבוססת מיומנויות במרחבי למידה גמישים המאפשרים התנסויות מגוונת ומותאמות ללומדים שונים.

 

בית החינוך נמצא בשנתו הרביעית והצוות החינוכי ממשיך להתפתח ולפתח מרחבים אלו.

בית החינוך והצוות החינוכי מלווים על ידי עמותת חינוך ישראלי . 

תמונת פתיחה.jpg

התפיסה החינוכית

מבנה בית הספר הינו חדשני ובו מרחבי למידה פתוחים. המרחבים הפתוחים משפיעים על תרבות הלמידה. המרחבים גמישים ומשותפים המאפשרים מגוון התנסויות היוצרות משמעות וחוויה. התלמידים לומדים לנהל זמן, לבחור בין פעילויות, לפתור מחלוקות באופן עצמאי, לעבוד בצוות ולהתחשב בשותפים למרחב.

למידה במרחבים.jpg
בין הצלצולים.jpg

בין הצלצולים

פותחים בטוב – מפגש בוקר של המחנכת עם קבוצת החינוך שלה.

מפגש אנושי שמטרתו לאפשר תחילת יום רכה, מחייכת כמו: טיול בוקר, פעילות ספורטיבית, שיר בוקר משותף ושיח אקטואלי ועוד.

 

מרחבי ליבה – רכישת מיומנויות ליבה: מתמטיקה, אנגלית, מדעים

ובשפה: רכישת קריאה בשכבות א-ב ורכישת אנגלית בשכבות ג-ו.

 

מרחבי המראה – הרחבת הידע בתחומי עניין שונים תוך

רכישת מיומנויות שפתיות, מיומנויות לומד עד ומיומנויות ערכיות-חברתיות. כמו: למידה מכוונת תוצר (pbl), למידת חקר ומיקוד נושא למידה  (תנ"ך/גאוגרפיה/מולדת/היסטוריה).

 

מרחב בית ספרי – זמן משותף ליצירת אינטראקציות חברתיות.

 

אסיף – מפגש רך לסגירת יום שמטרתו לאסוף את כלל חוויות היום ולעודד רפלקציה של רגשות ותובנות.

דוגמא ממערכות יום
WhatsApp%20Image%202021-03-29%20at%2015.
צוות מרחבי אשכול

מנהיגות אינה עניינו של אדם אחד.

מנהיגות משמעותה בניית מחויבות משותפת וטיפוח צוות מנהיג.

WhatsApp%20Image%202021-03-29%20at%2015.
חגים.jpg
תמונה 34.jpg

במעגל השנה

לצד הלמידה משולבים אירועים במעגל השנה: טיולים וסיורים, פעילות בחגים, ימי שיא, חוגי העשרה, טיפוח גינה ועוד...   

מעגל קהילתי

מרחבי אשכול שוכן בליבה של קהילת קיבוצים ומושבים המעורבים בעשייה הבית-ספרית.

אנו מקדמים פיתוח זהות אישית ותודעה קהילתית אצלנו ושואפים ליצור את ההרמוניה ביניהם.

תמונה לקהילה.jpg
קהילה.jpg
צרו קשר
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page