top of page

התפיסה החינוכית שלנו

בתי הספר שינוי את תפקידם - ממעבירי ידע למקני מיומנויות. 

בית חינוך 'מרחבי אשכול' מוביל למידה חדשה המקדמת רכישת מיומנויות רלוונטיות לעולם משתנה, היוצרת חוויה ומפתחת סקרנות ומשמעות בקרב התלמידים.

IMG-20201210-WA0052.jpg
Back to School

המחוייבות שלנו

מתוך ההבנה כי בני אדם ככלל מגיעים אל המיטב שבהם, כאשר מאפשרים להם מרחב התפתחות אוטונומי ומרחבים בהם יש להם אפשרויות בחירה ולקיחת אחריות על תהליך התפתחותם, בית החינוך מרחבי אשכול פועל בכדי לעודד מרחבים שכאלה. במרחבים אלו:

אנו מחויבות ומחויבים לכך שתלמידינו ותלמידותינו יהיו בעלי שליטה גבוהה בשפה העברית והאנגלית, חשיבה והבנה מתמטית ואוריינות מדעית כיכולות מרכזיות בהכנת הלומדים לאתגרי העתיד.

אנו מחויבות ומחויבים לכך שתלמידינו ותלמידותינו יהיו בעלי ובעלות שליטה מיטבית במיומנויות לומד עד ומיומנויות אישיות חברתיות ערכיות.

אנו מחויבות ומחויבים לעודד מרחבי פעילות המאפשרים סקרנות, יצירתיות, חוויה, מפגשים אנושיים ואישים, הכרות עם תחומי ידע מגוונים ומאתגרים ולקיחת חלק במרקם הקהילתי. 

עקרונות העבודה שלנו 

הוראה מבוססת מיומנויות – למידה ממוקדת בשלושה סלי מיומנויות: מיומנויות ליבה, מיומנויות לומד עד, מיומנויות חברתיות ערכיות הנותנות מענה לתפקיד המשתנה של בית הספר ומאפשרת ללומדים לרכוש יכולות מגוונות לתפקוד בעולם זה.


למידה מכוונת לומד.ת – למידה מותאמת לתלמידים באופן אישי. מטרות הלמידה, דרכי למידה, זמן ומקום למידה, קצב למיד מבוססים על מיפוי צרכים של הלומדים, משוב, מעקב ובקרה.


מרחבי הנאה והנאה – מרחבי הלמידה מזמנים מגוון התנסויות המגבירות את הנעה הפנימית של התלמידים. הלמידה מנוהלת על ידי הלומד לבד או בשיתוף עם לומדים אחרים.

 

בין האישי לקהילתי – העשייה הבית ספרית מקדמת שותפות עם הקהילה הסובבת אותנו.

הלמידה בקהילה הינה אותנטית ומאפשרת לתלמידים ללמוד במגוון הקשרים חברתיים וחינוכיים המעודדת למעורבות בקהילה.
 

שיתופיות – שיתופי פעולה ומערכות יחסים הן הבסיס לחינוך הבית ספרי. בית הספר מקדם שותפויות .

אנו מקנים סלי מיומנויות המאפשרים ללומדים לנהל תהליכי למידה, בחירה וקבלת ההחלטות תוך יצירת דיאלוג ממשב ושיתופי פעולה.

 

בית הספר מקנה מיומנויות ליבה על פי הנדרש במשרד החינוך ומיומנויות לומד עד ומיומנויות חברתיות נבחרו בהלימה לתפיסה החינוכית בבית הספר.

 

בחירת המיומנויות מאפשרת לצוות החינוכי לשלב אותן באופן שוטף בלמידה ולעקוב אחר השליטה של התלמידים במיומנויות אלו.

ללא שם.png

הוראה מבוססת מיומנויות

42bf55d9-2c5f-4b00-afb5-4a5d2bbc381f.jfi

למידה מכוונת -
תוכנית למידה אישית 

על מנת להתאים את תהליכי הלמידה לכל לומד.ת לאורך זמן, בצורה יעילה ובעזרת תהליכי היזון חוזר, עבור כל תלמיד.ה נתפרת ומותאמת

תוכנית אישית של מטרות הלמידה, דרכי הלמידה, תוכן וכלי הלמידה – "תוכנית למידה אישית".

 

תוכנית הלמידה האישית מהווה מסמך חיי והיא עמוד השדרה של תהליכי הפרסונליזציה המאפשרת לתלמיד, להורים ולמורה להתמצא בלמידת התלמיד ולנווט את פעילותו לעבר המטרות האישיות והאקדמיות שלו. תוכנית הלמידה האישית מבוססת הן על אבחון והערכה של התלמיד, הן על רצונות התלמיד והן על מטרות שמציבה המערכת החינוכית לתלמיד.

מרחבי הנעה והנאה

מרחבי הלמידה מזמנים מגוון התנסויות המגבירות את הנעה הפנימית של התלמידים, יוצרות חוויה ומייצרות משמעות. העבודה במרחב מעודדת למידה עצמאית המנוהלת על ידי הלומד ומתבצעת לבד או בשיתוף.

התלמידים לומדים במרחבי הלמידה בשלושה מעגלים:

 

צמוד מורה – מפגש למידה קצר בקבוצה קטנה בהובלת המורה במסגרתו התלמיד רוכש את המיומנויות. בכל מפגש נלמדת מיומנות ליבה אחת ברורה וכן מיומנויות לומד עד. 

 

למידה עצמאית – התלמיד עובד באופן עצמאי במגוון התנסויות על מנת לתרגל, להתאמן, לחזק ולשמר את המיומנויות שרכש תוך שהוא לומד לנהל את הזמן, להתנסות בבחירה ולקחת אחריות על הלמידה.

 

למידה משותפת – מפגש למידה משותף בהובלת קבוצת לומדים בכדי לחקור, ללמוד, לתרגל ולשוחח. 

ללא שם.png

שיתופיות

שיתופיות – השיתופיות באה לידי ביטוי בהיותנו קהילה לומדת כל העת ומעוגנת בתפיסת בית הספר כ"ארגון לומד".                                 

 

שיתופיות תלמידים – אנו מעודדים למידה שיתופית בין התלמידים כחלק מבניית מערכות יחסים וכן כחלק מהשגת יעדים יחד. המרחבים מזמנים מגוון התנסויות שמקדמות עבודת צוות בין התלמידים, החלפות דעות, פתרון בעיות ובניית תוצרים משותפים.                             

 

שיתופיות צוות חינוכי – קהילה מקצועית לומדת היא רכיב מרכזי בהתפתחות המקצועית של הצוות החינוכי בבית הספר. בניית חומרי הלמידה, בניית מרחבי ההתנסות מחייבים עבודת צוותית שבאה לידי ביטוי בסדירויות של מפגשי עבודה ולמידה. למידה מהצלחות ומכשלונות היא הכרח בתהליך השינוי וביישומו.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page